Jdi na obsah Jdi na menu
 


The Sims:Deluxe

20. 12. 2007
Počas hry stlač [Ctrl]+[Shift]+[C], čím sa v ľavom hornom rohu obrazovky otvorí
okno. Do neho môžeš zapisovať cheaty. Ak naviac napíšeš výkričník, automaticky sa
spustí naposledy zadaný cheat. Bodkočiarkou oddeľuješ jednotlivé cheaty od seba,
takže ich môžeš naraz spustiť viacej.

klapaucius          - 1000 peňazí
hist_add            - pridá nový záznam do histórie aktuálnej rodiny
write_destlist      - pripája zoznam cieľoých miest trasy do AllRoutes.txt vždy
                      keď sa nájde nová trasa
auto_level          - stavebné pomôcky automaticky nastavia potrebný level
import              - automaticky importne a nahrá daný FAM súbor
house               - automaticky nahrá daný dom
prepare_lot         - overí a upevní potrebné množstvo predmetov
flush               - flushne aplikaciu do VM súboru ak bežíš na Win NT
crash               - zrúti hru
water_tool          - vytvorí priekopu alebo riečku
shrink_text         - vytvorí shrunk_text_#.bmp súbory
edit_char           - character mód
interests           - zobrazí charakter a záujmy
draw_all_frames off - vypne všetky animácie frejmov
draw_all_frames on  - zapne všetky animácie frejmov
draw_origins        - vykreslí farebné bodky na mieste začiatku každej postavy
core_dump           - uloží celý obsah pamäte do súboru core_dump_[date:time].txt
dump_happy          - uloží do súboru najnovší zoznam dosiahnutej interakcie
                      označenej postavy
dump_mc             - Dump selected person's motive contribution curve to a file
debug_social        - Enable debug flag to show outcome choice dialogs for
                      social interactions
sim_log end         - vypne logovanie
cht                 - Execute "file.cht" file as a list of cheats
draw_floorable off  - Floorable grid disabled
draw_floorable on   - Floorable grid enabled
assert              - Force an assert for testing
log_animations      - Log animations in the event log window
map_edit off        - Map editor disabled
map_edit on         - Map editor enabled
move_objects        - Move any object
tutorial off        - No tutorial object generation when tutorial house is loaded
browser_failsafe    - Prevent web browser crashes
preview_anims off   - Preview animations disabled
preview_anims on    - Preview animations enabled
tile_info           - Programmer stats
quit                - Quit game
#import             - Read in behavior tuning constants from Tuning.txt
rebuild_cp          - Rebuilds entire control panel/UCP from scratch
refresh_faces       - Refresh the BMP_ resources for all people whose IFF files
                      are writable
refresh_textures    - Rematch dependent textures and regenerate bitmaps for all
                      user characters
restore_tut         - Restore tutorial
rotation            - Rotate camera
route_balloons off  - Routing debug balloons disabled
route_balloons on   - Routing debug balloons enabled
fam_test            - Run series of random operations on unhoused families
save                - Save currently loaded house
history             - Save family history file
plugh               - Say "plugh"
porntipsguzzardo    - Say "porntipsguzzardo"
xyzzy               - Say "xyzzy"
draw_routes on      - Selected person's path displayed
draw_routes off     - Selected person's path hidden
log_mask            - Set event logging mask
autonomy            - Set free thinking level
sim_speed           - Set game speed
edit_grass :        - Set grass change value
grow_grass          - Set grass growth
lot_size            - Set lot size
sim_limit           - Set maximum milliseconds to allow simulator
sim_speed           - Set sim speed
set_hour            - Set time of day
bubbles bubble_tweak - Set z offset for thought
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář